Ročník 2018/2019

Od septembra 2018 plánujeme otvoriť prvý ročník Akadémie aktívneho občianstva. Akadémia bude bezplatná, no od účastníkov budeme vyžadovať hlavne pravidelnú účasť a samostatnú prípravu na jednotlivé podujatia, konkrétne čítanie odporúčanej literatúry, sledovanie filmov a pripomienkovanie dokumentov. V „akademickom roku“ 2018/2019 ponúkneme cyklus desiatich prednášok a tréningov, ktoré sa budú konať na pravidelnej mesačnej báze. Aktuálny program pre akademický rok 2018/2019 zverejníme začiatkom leta 2018. Už teraz vieme, že vám Akadémia zaručí stretnutie so zaujímavými ľuďmi, výnimočnými osobnosťami, pedagógmi, či výskumníkmi.

Registrácia

Registráciu spolu s aktuálnym programom pre akademický rok 2018/ 2019 zverejníme začiatkom leta 2018.

Akadémia aktívneho občianstva svojim „študentom“ súčasne ponúka:

  • možnosť nadviazania spolupráce s ÚSV ROS a možnosť stáže,
  • priestor na získanie dát pre diplomové alebo bakalárske práce,
  • vstup do znalostnej databázy národného projektu Participácia,
  • možnosť účasti na ďalších podujatiach a konferenciách, realizovaných v rámci národného projektu Participácia,
  • v prípade pravidelnej účasti možnosť získať certifikát Akadémie aktívneho občianstva,
  • vstupenku na viacdňové podujatia, stáže a exkurzie s pracovným názvom AAO na cestách.

Videozáznamy a verejne dostupná databáza výstupov

Všetky podujatia v rámci Akadémie nahrávame. Vo vybraných prípadoch využívame možnosť on-line živých prenosov.  Videonahrávky z jednotlivých podujatí, prípadne prepisy zaujímavých diskusií, budú zaradené do verejne dostupnej znalostnej databázy.

Témy

Zverejníme začiatkom leta 2018

Lektori

Zverejníme začiatkom leta 2018

Termíny

Zverejníme začiatkom leta 2018