PP10 / Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni

 • Lectures: 11
 • Quizzes: 3

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Realizátor: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
 • Partner pilotného projektu: Hlavné mesto Bratislava
 • Úroveň verejnej správy: lokálna
 • Téma: využívanie verejných priestorov a plôch
 • Cieľ projektu:  participatívna tvorba koncepcie využívania verejných priestorov území Kamenného námestia a Námestia SNP v Bratislave
 • Spôsob prípravy a tvorby verejnej politiky: politika vzniká v spolupráci expertov ÚSV ROS, Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a Hlavným mestom Bratislava
 • Odborný garant: Ctibor Košťál (do 2018 SGI, od 2018 Hl. mesto Bratislava), Marek Dinka /Hl. mesto Bratislava
 • Zapojení experti:  Veronika Prachárová, Lenka Plavuchová Antalová, Martina Brezina, Veronika Hliničanová, Juraj Hurný, Denisa Chylová, Ctibor Košťál, Peter Lényi, Michal Marcinov, Ondrej Marko, Ján Mazúr

Pre viac informácií kliknite TU.

 • Overview 0/2

  In this section we'll show you how this course has been structured and how to get the most out of it. We'll also show you how to solve the exercises and submit quizzes.

 • Basics 0/7

  In this section you'll learn some basic concepts of programming languages and how to use them. You'll also learn how to write clean code using different code editors and tools.

 • Advanced 0/4

  In this section you'll learn some core concepts of Object Oriented Programming. You'll also learn how to structure the data, debug and handling exceptions.

 • Conclusion 0/1

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.