Marcel Hofer

Marcel Hofer

projektový tím / finančný manažér

Marcel Hofer – Vyštudoval FMP EU v Bratislave, pričom počas štúdia pracoval vo finančnom sektore v oblasti bankovníctva a poisťovníctva. Od roku 2001 pracuje v oblasti kontroly,  auditu a finančného riadenia rôznych väčších aj menších projektov financovaných nie len od tuzemských donorov a grantových agentúr ale aj z priamych grantových podpôr z EU, ktorých prijímateľmi boli organizácie zo súkromného ale aj z verejného sektora. V súčasnosti pôsobí ako finančný manažér národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, v rámci ktorého sa zameriava aj na oblasť transparentných dát a participatívneho rozpočtovania v rámci pilotného projektu – Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta.