Ľubomíra Borošová

Ľubomíra Borošová

profil absolventa

Ľubomíra Borošová – metodik a analytik v oblasti participácie a participatívnej tvorby verejných politík v rámci projektu ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Je riaditeľkou Regionálneho vzdelávacie centra Košice, ktoré je založené obcami za účelom prípravy vzdelávacích aktivít a programov vzdelávania pre miestnu a regionálnu samosprávu. V tejto oblasti pôsobí 20 rokov, najskôr na pozícii manažéra vzdelávania a neskôr ako riaditeľka združenia. Venuje sa príprave rôznych druhov vzdelávacích podujatí pre volených zástupcov a zamestnancov obcí a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií. Pripravuje akreditované kurzy, zabezpečuje kompletné plány vzdelávania, vzdelávanie šité na mieru podľa potrieb a požiadaviek klientov. Pôsobí v projektoch zameraných na inovácie vo vzdelávaní a nové témy, ktoré prichádzajú do portfólia vzdelávania samosprávy. Zabezpečuje odborné poradenstvo a konzultácie k praktickým problémom na rôznych úsekoch fungovania obce, pri prenesených i originálnych kompetenciách. Vyštudovala technickú Univerzitu v Košiciach. Pôsobí ako členka Asociácie vzdelávania samosprávy od jej vzniku, kde spolupracuje na budovaní systematického vzdelávania samosprávy. Pôsobí ako poslankyňa v miestnej samospráve, kde vedie komisia plánovaciu, finančnú a správy majetku. Je spoluautorkou a spoluorganizátorkou predvolebných okrúhlych stolov, ktoré sú praktickou aplikáciou zapájania občanov už pri prezentovaní volebných programov, kde vzniká priestor pre priamy vstup občanov a ich názorov ešte vo fáze tvorby verejných politík.