Lenka Macková

Lenka Macková

projektový tím / finančná manažérka

Lenka Macková – Inžinierske štúdium ukončila na Slovenskej Technickej Univerzite. Svoje uplatnenie našla v neziskovom sektore, kde sa venovala projektu zameranému na profesionalizáciu sociálnej práce v obciach a  projektu zameranému na profesionalizáciu MVO, ktoré pracovali so sociálnymi skupinami ohrozenými sociálnym vylúčením zo spoločnosti. Neskôr pracovala v štátnom sektore, v oblasti sociálneho rozvoja, kde sa zamerala na realizáciu a kontrolu projektov podporených z európskych fondov. V súčasnosti pre projekt ÚSV SR ROS  – Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík je zodpovedná za ekonomické a finančné riadenie, koordináciu súvisiacich činností na projekte a ich plánovanie. Komplexne pripravuje procesy na priebežné financovanie a monitoring aktivít. Predkladá podklady k návrhom pre vypracovanie opatrení, ktoré vedú k efektívnemu dosiahnutiu stanovených úloh a cieľov z finančného a ekonomického hľadiska projektu. Vo voľnom čase sa venuje komunitným aktivitám.