Alexandra Poláková Suchalová

Alexandra Poláková Suchalová

monitoring a hodnotenie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík

Alexandra Poláková Suchalová – odborná expertka na participáciu, procesná analytička v rámci národného projektu ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, výskumníčka a odborná asistentka na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Magisterské štúdium, ktoré ukončila v roku 2007, bolo jej prvým kontaktom s problematikou participácie, ktorá sa stala témou jej diplomovej práce. Po ukončení magisterského štúdia pokračovala v štúdiu na rovnakom pracovisku aj na doktorandskom štúdiu, ktoré ukončila v roku 2010 obhajobou dizertačnej práce na tému problematiky sociálneho bývania, ktorá vyšla v publikácii Mapovanie sociálneho bývania v mestách Slovenska. Zároveň pracovala ako junior výskumníčka na Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI). Jej pôsobenie ako odbornej asistentky na Ústave verejnej politiky bolo prerušené materskými dovolenkami a od septembra 2018 sa na túto pozíciu vrátila. Výskumne sa venuje rôznym témam na lokálnej úrovni a v rámci pedagogickej činnosti  vyučuje problematiku nástrojov verejnej politiky.